Motywacja a fizjoterapia

powrót

     Niejednokrotnie fizjoterapeuci podczas rehabilitacji spotykają się z brakiem zaangażowania w procesie rehabilitacji ze strony osoby usprawnianej. Dla terapeuty są to okoliczności, do których nie został przygotowany podczas edukacji. Uczeni są oni bowiem technik usprawniania ruchowego natomiast zagadnienia związane z umiejętnościami umysłowymi pacjenta są umniejszane.

      Powszechność problemu determinuje konieczność zwrócenia uwagi na czynniki warunkujące stopień motywacji pacjenta:

 • Świadomość zbliżającego się kresu życia
 • Obniżenie sprawności funkcjonalnej oraz umysłowej
 • Społeczne stereotypy na temat starości
 • Przeszkody fizjologiczne, otyłość, schorzenia przewlekle, ból
 • Problemy natury psychicznej (zaburzenia nastroju, depresja)

     Mgr Anna Pilch postanowiła sprawdzić czy istnieje zależność między stanem motywacji osoby rehabilitowanej a efektami usprawniania. W tym celu do badania zakwalifikowano 30 osób rehabilitowanych w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego w Krakowie.

W badaniu użyto:

 • Wizualnej skali Cantrila
 • Skali EMS-72 sprawdzającej poziom motywacji u osób w podeszłym wieku
 • Autorskiej ankiety Pani mgr Anny Pilch sprawdzającej poziom zadowolenia z toku rehabilitacji

   Wyniki dowodzą istnienia istotnej korelacji między poziomem motywacji a efektami usprawniania. Przez odpowiednio ukierunkowane umotywowanie pacjenta możemy zwiększyć chęć do ćwiczeń. Fundamentalne w tym względzie jest:

 • Kompetencja – świadomość pacjenta, że jest w stanie wykonać dane zadanie tudzież ćwiczenie
 • Autonomia – niezależność usprawnianego
 • Przywiązanie – poczucie wspólnoty z terapeutą

Cały artykuł można znaleźć pod tym linkiem:

Motivational predictors of successful rehabilitation in elderly patients, Pilch Anna

     Reasumując, fizjoterapeuci winni kreować takie warunki procesu usprawniania, aby pacjent odczuwał jak najwyższy poziom autonomii, przywiązania oraz kompetencji. Wpływa to bardzo pozytywnie na motywację wewnętrzną pacjenta, a to natomiast przekłada się na większą efektywność terapii.[1]


[1] Pilch A. Poziom motywacji osób starszych a efekty rehabilitacji. Fizjoterapia 2011, 19, 4, 17-25