UD w ostrodze piętowej

powrót

     Ostrogę piętową zwykło nazywać się wyrośla kostne widoczne na obrazie RTG na wysokości pięty. Jest to dolegliwość, na którą uskarża się coraz więcej ludzi. Obniża ona komfort życia oraz aktywność zarówno społeczną jak i zawodową.

     Głównymi przyczynami schorzenia są:

 • Przewlekłe zapalenie rozcięgna podeszwowego
 • Zapalenie kaletki ścięgna Achillesa
 • Zapalenie tkanki tłuszczowej na wysokości guza piętowego
 • Złamania kości piętowej

     Do czynników ryzyka zaliczamy:

 • Pracę stojącą
 • Sporty biegowe
 • Otyłość
 • Płaskostopie
 • Nieprawidłowe obuwie

     Metody postępowania leczniczego tego schorzenia dzielą się na operacyjne oraz zachowawcze. Do pierwszej grupy zaliczamy endoskopie oraz artroskopie. Alternatywą operacji jest leczenie zachowawcze, do którego zaliczymy zabiegi fizjoterapeutyczne takie jak:

 • Jonoforeza
 • Laseroterapia
 • Ultradźwięki
 • ESWT – pozaustrojowa fala uderzeniowa

     Wg literatury ultradźwięki wpływają na tkankę w następujący sposób:

 • Przekrwienie
 • Zwiększenie przemiany materii
 • Wzrost rozciągliwości włókien kolagenowych
 • Zwiększenie aktywności enzymów
 • Obniżenie napięcia mięśni
 • Uśmierzenie bólu

     Jaka jest zatem skuteczność przeciwbólowa ultradźwięków przy tym schorzeniu? Odpowiedzi na to pytanie udzielili doktorzy Lizis Paweł i Husar Ryszard przeprowadzając badanie, w którym wzięło udział 26 mężczyzn o średniej wieku 51 lat. Przeprowadzono je w Pracowni Fizjoterapii Górniczego Zakładu Lecznictwa Ambutaloryjnego w Jaworznie. Zastosowano ultradźwięki o natężeniu 0,8 W/cm2, 100% wypełnienia i częstotliwości nośnej 0,8 MHz. W trakcie terapii wykonano 10 zabiegów po 5 min. Zabiegi były wykonywane 5 dni w tygodniu.

     W okresie badania pacjenci nie korzystali z żadnych leków przeciwbólowych ani innych zabiegów fizykalnych.

    Jako metodę badawczą wykorzystano uciskowo-palpacyjną ocenę bólu na wysokości guza piętowego. Do tego celu wykorzystano wizualną skalę VAS (zdj.1). Badanie zostało wykonane czterokrotnie:

 • Przed terapią
 • Po piątym zabiegu
 • Po dziesiątym zabiegu
 • Po 6 tygodniach od zakończenia leczenia
Skala VAS

Zdj. 1. Skala VAS

Wyniki

     W badaniu przed terapią średnia natężenia bólu u badanych wynosiła 76mm. W połowie terapii – 45 mm. Po dziesięciu zabiegach średnia wynosiła zaledwie- 33 mm, co stanowi niemalże trzykrotną poprawę. Po 6 tygodniach poprawa nie była już tak spektakularna, a natężenie bólu wynosiło – 31 mm. Okazało się również, że odsetek pacjentów z natężeniem bólu „nie do zniesienia” wyraźnie zmniejszył się. Z 33,85% przed terapia, przez 7,8% po dziesiątym zabiegu, aż do 3,8% po sześciu tygodniach od zakończenia leczenia.

Wnioski

     Jak wynika z badań dawka ultradźwięków 0,8 W/cm2 wpływa korzystnie na ból w ostrodze piętowej. Zaobserwowano zmniejszenie częstości występowania bólów „nie do zniesienia” jak i „silnych”.  Potwierdza to skuteczność ultradźwięków u osób z bólem związanym z ostrogą piętową.[1]


[1] Lizis P., Husar R. Ocena działania przeciwbólowego ultradźwięków u osób z ostroga piętowa. Fizjoterapia 2012, 20, 4, 27-32